Pasikeitė Sahadža jogos meditacijos užsiėmimų vieta Elektrėnuose

Pasikeitė Sahadža jogos meditacijos užsiėmimų vieta Elektrėnuose, taigi lapkričio 17 d. ir gruodžio 15 d., 14 val. visi laukiami Elektrėnų Caritas” namuose (Trakų g. 22).