Šiaulių Sahadža jogų kolektyvinės meditacijos vasarą

Šiaulių Sahadža jogai laukia visų, atvykstančių kolektyvinės meditacijos vasarą šiais sekmadieniais.
Užsiėmimų pradžia 17.30 val.
Vieta – Šiaulių kultūros centro 47 aud., Aušros al. 31.