ATEIKI IŠBANDYTI SAHADŽA JOGĄ VINGIO PARKE!

Gegužės 11-12 dienomis, 12-18 valandomis, dalyvausime Vilniaus Vingio parko festivalyje. Ieškoki Sahadža jogos palapinės! Kartu išbandysime meditaciją, papasakosime ir atsakysime apie rūpimus dalykus.