Pasikeitė meditacijų vieta Alytuje

Pranešame, kad Alytuje pasikeitė Sahadža jogos meditacijų vieta. Nuo šiol visų labai laukiame ketvirtadieniais, 18.00 val., Tvirtovės g. 7 (Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje), 126 kab.