Meditacija

Meditacija – tai buvimo be minčių, dvasinės tylos, ramybės būsena, kai žmogaus dėmesys yra sutelktas į vidų. Medituojant dėmesį geriausia laikyti sutelktą į viršugalvį arba širdyje.

„… Vibracijos ateina, jos sklinda. Jūsų užduotis – joms atsiverti. Geriausias būdas – nieko specialiai dėl to nedaryti. Nesijaudinkite, jei jaučiate, kad turite problemų. Nutinka, kad žmonės atėję medituoti labai susikremta pajutę blokus ir problemas čakrose. Jūs neturite dėl to jaudintis. Leiskite vibracijoms tekėti ir tai išsispręs savaime, nes būtent tai ir yra meditacija.

Meditacija – atsivėrimas Dievo malonei. Dievo gailestingumas savaime žino, kaip jus išgydyti. Jis žino, kaip jums padėti, kaip jus įtvirtinti vidinėje esybėje, kaip palaikyti jūsų Dvasią švytinčią. Jis žino viską, tad nereikia rūpintis, ką daryti ar kokią mantrą dainuoti, ar kokius vardus skaityti. Meditacijoje turite būti be pastangų, atsidavęs, visiškai atsivėręs. Tuo metu jūs turite būti absoliučiai be minčių.

Tarkim, jūs nesate be minčių. Tada turite tiesiog stebėti savo mintis, bet neįsitraukti, nenueiti paskui jas. Palaipsniui pastebėsite, kaip saulė patekėdama nušviečia kiekvieną kampelį. Viskas sutviska. Lygiai taip jūsų vidus bus absoliučiai nušviestas.“

(ištrauka iš Šri Matadži Nirmala Devi paskaitos Londone Didžiojoje Britanijoje, 1980 m. sausio 1 d.)

Kas vyksta meditacijos metu

Meditacijos metu mūsų stuburo apačioje glūdinti pirmapradė dvasinė energija, Kundalini, pradeda kilti per visą stuburą į viršų, pereidama per kiekvieną energetinį centrą (čakrą) ir apvalydama juos. Kai Kundalini pakyla iki viršugalvio (Sahasrara čakros), įvyksta joga – jungtis su visur esančia Dieviškąja energija. Per atsivėrusį Sahasrara centrą į mus pradeda tekėti Dieviškoji energija (sanskrito kalba vadinama Paramčaitanja). Ji teka tarsi gyvybės vanduo į indą, išskalaudama jame susikaupusias negatyvumo nuosėdas ir pripildydama jį švaraus.

Meditacijos metu delnuose ir virš galvos galime jausti Kundalini „siunčiamus“ signalus (vėsą, šilumą, dilgčiojimus ir kt.) apie mūsų energetinės ir fizinės sistemos būklę. Kiekvienas organas ir jį atitinkantis energetinis centras turi savo projekcijas (atitikmenis) ant rankų ir kojų pirštų, taip pat galvos srityje. Tad neretai jau po pirmųjų meditacijų galime pradėti diagnozuoti savo ir kito žmogaus būklę.

 

Kundalini pakėlimas

Kiekvieną kartą, kai pradedate medituoti, reikia atlikti Kundalini pakėlimą ir pasidaryti bandaną (apsaugą). Taip jūs padedate savo energijai pakilti. Pakilusi iki viršugalvio jums Ji dovanoja būseną be minčių, vidinę ramybę. Kelti Kundalini reikia tris kartus, kaip parodyta paveikslėliuose.

Šri Matadži pataria pirmus kartus Kundalini kelti labai lėtai. Po to pastebėkite, ar atsirado vibracijos.

Medituoti reikia laikant dėmesį virš galvos, Sahasrara čakros srityje, kur vaikystėje buvo momenėlis (minkštasis kaulas).

Bandanas (apsauga)

Atlikus Kundalini kėlimą, pasidarome bandaną (apsaugą). Paveikslėliuose yra pavaizduotas vienas kartas. Taip reikia padaryti septynis. Bandanas apsaugo ir suteikia balansą.

meditacija internete