Čakros

Milijonų milijonai plonų besisukančių gyvybės siūlų, susipynusių visame kūne, susitelkia centruose, kurie vadinami čakromis. Žodis čakra iš sanskrito kalbos verčiamas kaip ratas. Ratais jas vadina todėl, kad šiose vietose tam tikru dažnumu energija sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Tai primena galaktiką, kurioje kiekviena planeta sukasi apie savo ašį. Septynios čakros, apie kurias jūs sužinosite netrukus, yra išsidėsčiusios stuburo srityje (centriniame kanale). Kiekviena čakra prižiūri tam tikrą organų ir sistemų veiklą. Kad šie organai būtų sveiki, ji turi sugerti tyras (teigiamas) ir pašalinti netyras (neigiamas) vibracijas. Viskas yra „įdėta“, suformuota ir sutvarkyta, bet dar nefunkcionuoja.

Taip atrodo žmogaus subtilioji sistema iki savirealizacijos. O taip atrodo žmogaus subtilioji sistema po Kundalini pažadinimo – savirealizacijos.

Kiekviena mūsų čakra turi projekcijas kūne: ant rankų, kojų ir galvos. Medituodami galime jausti, kur ir kokioje vietoje dilgčioja arba kaista. Žinodami ir suprasdami čakrų projekcijas galime patys diagnozuoti savo subtiliosios sistemos sutrikimus.