Anahata – širdies čakra

  • Fizinė vieta – krūtinkaulis, krūtinės ląsta. Reguliuoja širdies ir plaučių veiklą, bronchus.
  • Simbolis – liepsna.
  • Elementas – oras.
  • Spalva – rubino raudona.
  • Savaitės diena – penktadienis
  • Planeta – Venera.
  • Akmuo – rubinas.

Projekcijos kūne: mažieji rankų ir kojų pirštai, viršugalvis (Brahmarandra).

Savybės: meilė, atsakomybės jausmas, ryšys su tėvais, pasitikėjimas savimi, bebaimiškumas.

Čakros blokavimosi priežastys: intensyvi protinė ir fizinė veikla, stiprūs prisirišimai, blogi santykiai (ypač su tėvais), fanatizmas, nepasitikėjimas Dievu, veikla, nukreipta prieš Dievą; dėmesys, nukreiptas į išorę, o ne į Dvasią (kairė širdis). Atsakomybės vengimas arba atvirkščiai – per didelės atsakomybės prisiėmimas, problemos santykiuose su tėvu, emocinė ir fizinė agresija; politinė priespauda; arogantiškas elgesys, dominavimas (dešinė širdis). Nesaugumas, baimė, patirtas stiprus išgąstis, motinos ir jos vaiko problemos, vaikystė asocialiose šeimose (centrinė širdis). Fizinės problemos: visos širdies ligos, astma. Širdies čakra yra už krūtinkaulio. Kai Anahata (širdis) išsivalo, mes tampame drąsesni, stiprūs ir dosnūs, labiau pasitikime savimi ir patys sugebame ištaisyti savo klaidas, taip pat pamilstame save ir kitus, nes suvokiame, kad visų širdyse yra ta pati Dvasia. Mūsų širdis atsiveria lyg vaiko, dovanodama nuolatinio džiaugsmo būseną. Širdies čakra suteikia saugumo jausmą. Antikūnai, saugantys mus nuo ligų, gaminasi krūtinkaulyje užkrūčio (lot. thymus) liaukoje.

Šri Matadži apie Širdies čakrą

„Gyvenimo džiaugsmas įmanomas tik tada, kai jūs jungtyje su savo Dvasia, ir tas ryšys įmanomas tik tada, jeigu jūs augate joje. Tai labai paprastai yra paaiškinęs Kristus: „Jūs turite gimti iš naujo.“ Tai gali atrodyti labai paprasta. Jūs turite būti pakrikštyti. Tačiau kokiu būdu? Krikštas, jeigu tai yra gyvas procesas, kuriame jūs turite gauti jungtį su Dvasia, reiškia, kad jūs turite pasiekti būseną, kurioje jūs tampate Dvasia. Tas ryšys turi būti įtvirtintas. Jeigu šis ryšys nėra įtvirtintas, jūs negalite būti antrąkart gimęs. Aš sutikau daug žmonių, sakiusių: „Motina, aš esu dukart gimęs“. Aš sakiau: „Kaip tu gali sakyti, jog esi dukart gimęs? Koks pažymėjimas gali patvirtinti, jog esi antrąkart gimęs?“ Negalite to patvirtinti. Tai nėra vien tik tai, ką teigiate. Pavyzdžiui, šuo sako: „Aš esu  žmogus.“ Ar jūs patikėsite? Jis gali sakyti, jog yra žmogiška būtybė. Bet tai darydamas žmogumi netampa. Tai yra būsena. Tai yra evoliucijos savybė. Žuvis, kuri turi tapti vėžliu, turi tuo tapti. Ji negali tiesiog sakyti: „Aš esu vėžlys, aš esu vėžlys.“