Nabhi

  • Fizinė vieta – saulės rezginys. Reguliuoja kepenis, virškinimo sistemą.
  • Simbolis – In–Jan.
  • Elementas – vanduo.
  • Spalva – žalia.
  • Savaitės diena – ketvirtadienis.
  • Planeta – Jupiteris.
  • Akmuo – smaragdas.

Projekcijos kūne: vidurinieji (didieji) rankų pirštai, kojų nykščiai, alkūnės ir keliai.

Savybės: fizinis, psichinis ir materialinis balansas; vidinis pasitenkinimas; kilnumas; teisingumas, taika, dorumas (dharma), evoliucija, dėmesys, dvasingumo paieškos.

Čakros blokavimosi priežastys: problemos šeimoje, nuolatinis nepasitenkinimas, jei šeimoje yra pernelyg dominuojanti žmona arba vyras, nuolatinis rūpinimasis, letargija (kairės pusės blokai); asketizmas, alkoholis ir narkotikai, badavimas dėl Dievo, fanatizmas, polinkis kritikuoti, netvarka namuose (centrinė dalis); maistas, kuris silpnina kepenis, persivalgymas, nuolatinis dėmesys, nukreiptas į pinigus, karjerą, profesiją, dirglumas (dešinė pusė).

Fizinės problemos: gastritas, skrandžio opa, kepenų ligos, alergijos. Nabhi čakra palaiko žmogaus evoliuciją, ji yra mūsų egzistencijos (maistas, šeimos meilė, tėvų pareigos ir tarpusavio santykiai, finansai, darbas ir karjera) centras. Šiame centre dešimt Dievo įsakymų nulemia elgesio ir santykių su kitais žmonėmis principus. Jei dvasiškai atgimus ši čakra yra pažeista, jaučiamas lengvas skausmas skrandžio srityje. Netvarkinga, nesubalansuota Nabhi gali sukelti skrandžio ir kasos ligas (opaligę, hipoglikemiją, diabetą, vėžį).

Šri Matadži apie Nabhi čakrą

„Trečią centrą mes vadiname Nabhi čakra. Viena šio centro pusė yra sudaryta iš ugnies, kita – iš vandens. Aplink jį yra dešimt valentingumų, kuriuos galime pavadinti prigimtine dorove (visų religijų esme) mumyse.

Pats Nabhi centras dar vadinamas saulės rezginiu, bambos čakra. Vos tik Kundalini pakyla, ji pažadina Nabhi. Kai ta šviesa pasklinda jumyse, jūs tampate religingi. Man nieko nebereikia jums sakyti – jūs tiesiog tampate. Man nereikia liepti jums nevartoti narkotikų. Jūs tiesiog nebevartojate.

Mačiau, kaip per naktį žmonės meta žalingus įpročius ir mėgaujasi vertybėmis.

Kai kurie žmonės galvoja: „O kas yra smagu?“ Kai jūs vieną vakarą einate į barą, o po to kenčiate nuo pagirių? O juk medituodami jūs ir kitą dieną būnate dar geresnės savijautos. Tai nėra laikina, tai nėra dirbtina, nuodinga – tai sklinda, raibuliuoja iš jūsų vidaus. Daugelio žmonių šis centras negaluoja.

Jis teikia mums galimybę mėgautis savo dosnumu.
Dabar mes esame materialistai. Bet juk estetika yra tai, kad jūs galite tuo dalintis pasiūlydami ir savo meilę. Ir labai ypatingu būdu galite išreikšti savo meilę. Pavyzdžiui, jums patinka koks nors daiktas, tada jūs galite tiesiog pabandyti gauti tą daiktą, o padovanoję jį jausite džiaugsmą ne dėl pinigų, kuriuos išleidote, bet dėl jausmų, kuriuos išreiškėte žinodami, kad žmogui tai patiks. Jūs įžengiate į tokią mylinčią ir gražią visuomenę ir daugiau nieko nebereikia, nes kiekvienas rūpinasi jūsų poreikiais.“

Šri Matadži Nirmala Devi, Porčesterio salė, Londonas, Didžioji Britanija, 1989 m.