Svadistana

  • Fizinė vieta – aortos nervinis rezginys. Reguliuoja apatinę pilvo dalį, dalį kepenų, inkstus, blužnį, kasą.
  • Simbolis – Dovydo žvaigždė.
  • Elementas – ugnis.
  • Spalva – geltona.
  • Savaitės diena – trečiadienis.
  • Planeta – Merkurijus.
  • Akmuo – ametistas.

Projekcijos kūne: rankų nykščiai, kojų vidurinieji pirštai.

Savybės: kūrybingumas; įkvėpimas; estetinis jausmas; intelektualinis suvokimas.

Čakros blokavimosi priežastys: haliucinogeniniai vaistai ir narkotikai, juodoji magija, spiritizmas, ryšių su mirusiomis dvasiomis ieškojimas, okultizmas, parapsichologija, ekstrasensorika, magnetizmas, mirusiųjų dvasių apsėdimas (blokas kairėje pusėje); stiprus kūrybinių išteklių išeikvojimas (centrinė Svadistana); intensyvus galvojimas ir knygų skaitymas, politinis ekstremizmas ir fanatizmas, egoistinis elgesys (dešinės pusės blokai).

Fizinės problemos: diabetas, nevaisingumas. Svadistana čakra sukasi aplink trečią čakrą (Nabhi), reguliuodama aplinkines sritis. Svadistana ir Nabhi veikia drauge. Pirmą kartą pakilusi Kundalini iš pradžių patenka į Nabhi, o paskui nusileidžia į Svadistana čakrą. Čia sužadinama mūsų kūrybinė energija. Dešinėje pusėje ji pasireiškia intelektualiniu suvokimu, kairėje – vaizduote, tyromis dieviškomis žiniomis. Šie sugebėjimai susijungia centriniame kanale, kurdami estetinį suvokimą.

Šri Matadži apie Svadistana čakrą 

„Anglijoje, taip pat kaip Vakaruose, pastebėjau, kad žmonės labai greitai pavargsta. Per televiziją jūs taip pat matote, kad žmonės ateina ir sako: „Aaa“. Jauni žmonės! Jie paeis 10 jardų ir sakys: „Aaa“. Kodėl taip pavargstame? Nes per daug galvojame. Visą energiją išeikvojame galvojimui, todėl mėgavimuisi jos tiesiog nebelieka. Pavyzdžiui, jūs laukiate svečių ir galvojate, kuo pavaišinti, kaip tinkamai pasiruošti, ką pagaminti. Jūs esate taip susijaudinę, taip susirūpinę visu šiuo pasiruošimu, kad vos tik atėję svečiai jau nori išeiti vien dėl to, kad jaučia įtemptą atmosferą.

Galvojimas, galvojimas, galvojimas, planavimas, planavimas, planavimas, planavimas, bėgimas. Galiausiai visas džiaugsmas jau yra išgaravęs. Taigi antras centras (Svadistana) atlieka labai stebuklingą darbą – teikia smegenų veiklai pilkąsias ląsteles; jis prižiūri kepenis, inkstus, blužnį ir apatinę pilvo dalį. Kai ši čakra pažeista, užuot prižiūrėjusi šių organų veiklą, ji vien tik teikia smegenims pilkąsias ląsteles, nes mes galvojame, galvojame, galvojame kaip išprotėję. Taip išsivysto diabetas. Ir tokie atvejai labai dažni: vakar mažiausiai dešimt žmonių pasakė, jog serga diabetu. Dabar diabetu jūs susergate ne tik dėl cukraus pertekliaus.

Jeigu nuvažiuotumėte į kaimą Indijoje, pamatytumėte, kad cukrų jie vartoja tokiu būdu: šaukštelis turi puodelyje stovėti tam tikru kampu. Kitaip indai net negers. Bet jie niekada neserga diabetu. Priežastis ta, kad jie negalvoja apie rytdieną. Jie tik uoliai dirba, valgo savo maistą, ramiai miega. Jie niekada nevartoja migdomųjų vaistų. Taigi diabetas kyla dėl pernelyg intensyvaus galvojimo ir gali būti lengvai išgydomas, jei užsiimate Sahadža joga.

Šri Matadži Nirmala Devi, Porčesterio salė, Londonas, Didžioji Britanija, 1989 m.