Višudhi

  • Fizinė vieta – kaklinis rezginys. Reguliuoja skydliaukę, kaklą, rankas, veidą, burną, liežuvį, dantis, kalbą, klausą.
  • Lapelių skaičius – šešiolika
  • Simbolis – laiko žiedas.
  • Elementas – eteris.
  • Spalva – safyro mėlyna.
  • Savaitės diena – šeštadienis.
  • Planeta – Saturnas.
  • Akmuo – safyras.

Projekcijos kūne: rodomieji rankų ir kojų pirštai, riešai, pečių linija, kaklo duobutė. Savybės: kolektyvinė sąmonė, dieviška diplomatija (malonus, neagresyvus bendravimas), įžvalgumas, stebėtojo būsena, žaismingumas. Čakros blokavimosi priežastys: kaltės jausmas, amoralumas, savigarbos stoka, uždarumas, nesugebėjimas laisvai bendrauti, mantrų dainavimas, neturint žinių (kairė pusė); agresyvumas, kolektyviškumo stoka, nesugebėjimas iš šalies stebėti gyvenimo dramą – išlaikyti stebėtojo būseną (centrinė dalis); pernelyg didelis atsakomybės jausmas, rūkymas, grubi kalba, dominavimas bendravime su kitais, intensyvus kalbėjimas ir dainavimas (dešinė pusė). Fizinės problemos: angina, persišaldymas, sinusitas ir visos kitos ligos, susijusios su šios srities negalavimais. Penktoji čakra, Višudhi, yra raktas į mūsų sugebėjimą jausti bei suvokti savo ir kitų vibracijas. Kai Višudhi švari ir atvira, patiriamas vienovės (kolektyviškumo) su visais žmonėmis ir aplinka jausmas. Tai padidina mūsų sugebėjimą intuityviai jausti, kurie žodžiai ir veiksmai tinka kiekvienu momentu. Jei mes, nepaisydami intuicijos, kalbame ir elgiamės agresyviai, tai šios čakros pirminės vibracijos pažeidžiamos. Tada gyvenimo įvykių ir santykių vertinimas praranda objektyvumą.

Šri Matadži apie Višudhi čakrą

„Dabar, kai jūs medituojate, bandote medituoti nuolat, pirmiausiai sutvirtinkite tai. Kai jūs patenkate į Samadhi būseną, tai reiškia būseną, kurioje jūs pradedate jausti džiaugsmą ir Dievo palaimą, tada jūs pradedate sakyti: „O Dieve, koks palaiminimas, koks palaiminimas.“ Vos tik pasiekiate tą būseną, jūs turite suvokti, kas esate, kokie esate. Jūs esate Dvasia. Po ilgalaikio dėmesio įtvirtinimo Dvasioje jūs išvystysite būseną, kurioje tik džiaugsmingai stebėsite viską.“ Šri Matadži Nirmala Devi, 1983 m.