D.U.K.

1. Ar Sahadža joga nėra sekta?

Sekta savęs nelaikome. Sahadža joga yra nemokama, lankymas neprivalomas, neregistruojame, kas ir kada ateina ir išeina. Neturime hierarchinės struktūros ir vadovų. Praktikuodami Sahadža jogą neprivalote atsisakyti savo darbo, šeimos, draugų ir pomėgių, net religinių pažiūrų. Taip pat nevertiname jūsų pasiekimų (arba pereitų „lygių“ skaičių), nekabiname apdovanojimų. Iš esmės esame tokie patys žmonės kaip Jūs.

2. Kas gali praktikuoti Sahadža jogą?

Sahadža jogą gali praktikuoti kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, religinių pažiūrų, šeimyninės padėties ir t. t.

3. Ar Sahadža jogą gali praktikuoti vaikai?

Taip, gali. Iš tiesų vaikai yra daug geresni jogai negu suaugę žmonės, nes jie vis dar tebeturi ryšį su visur esančia energija, yra daug džiaugsmingesni, paprastesni, turi mažiau sąlygotumų. Tačiau vaikams Sahadža joga turi būti aiškinama subtiliau ir paprasčiau. Apie Sahadža jogos taikymą vaikų auklėjime galite sužinoti Sahadža jogos centruose.

4. Esu praktikuojantis katalikas/ stačiatikis/ musulmonas. Ar Sahadža joga netrukdys man išpažinti mano religiją?

Sahadža joga apima visų religijų gyvąjį pradą ir nesikerta nė su vienu tikru, žmogaus dvasingumą gilinančiu mokymu. Sahadža jogoje įsitvirtinę žmonės neretai daug giliau supranta išpažįstamą religiją ir jos šaknis.

5. Jei pradėsiu užsiimti Sahadža joga, ar turėsiu atsisakyti valgyti mėsą?

Ne. Mėsos valgymas ar nevalgymas įtakos mūsų Dvasiai neturi, todėl iš esmės nėra didelio skirtumo, ką valgote. Tiesa, Šri Matadži yra davusi patarimų apie mitybą ir apie tam tikrų maisto produktų vartojimą. Tinkamai subalansavus mitybą, galima lengviau subalansuoti ir subtilųjį kūną, geriau jaustis.

6. Jei Sahadža joga, kaip skelbiatės, yra nemokama, tada kas apmoka patalpų, salių nuomą, lankstinukų, knygų leidybą ir pan.?

Visas  išlaidas apmokame iš savanoriškai Sahadža jogų duodamų  lėšų. Įsitvirtinę ir pajutę Sahadža jogos naudą visuomenei žmonės pajunta atsakomybę už jos sklaidą ir savanoriškai remia mūsų veiklą. Sahadža jogai yra normalūs, dirbantys, besimokantys ar kita veikla užsiimantys, visokiausių profesinių sričių žmonės.

7. Girdėjau, kad Kundalini pažadinimas gali sukelti skausmus ar kitaip pakenkti sveikatai. Ar tai tiesa?

Netiesa. Galite įsivaizduoti, kad Kundalini yra kaip Jūsų vidinė motina, kuri Jumis rūpinasi, palaiko gyvybines funkcijas ir prižiūri. Ji valo Jūsų subtilųjį kūną, leidžia išgryninti dėmesį į dvasią, taigi jokiu būdu Jums nepakenks. Kiekvieną kartą Kundalini energija pakyla tokiu stiprumu, kokiam žmogus yra pasiruošęs. Tūkstančiai jogų iš viso pasaulio kasdien kelia savo Kundalini energiją ir jaučiasi labai gerai!
Tačiau esant psichiniams sutrikimams (pavyzdžiui, epilepsija, šizofrenija) ir kitoms ligoms, prieš bandant Sahadža jogos metodą rekomenduojama pasikalbėti su jogais.

8. Ar Sahadža jogą reikia praktikuoti namie ir kaip?

Taip. Jogai medituoja du kartus per dieną – ryte ir vakare, po 10-20 minučių. Meditacijai reikia tylaus ir ramaus kampelio namie ar kitoje vietoje, žvakės ir Šri Matadži nuotraukos. Medituojant būtų gerai, jei nugara būtų tiesi, tačiau be įtampos, abu delnai turėtų būti atversti ir nukreipti į Šri Matadži nuotrauką. Galima sėdėti ant grindų arba ant kedės.

9. Kodėl meditacijai reikalinga Šri Matadži nuotrauka?

Pirma, išlaikant Rytų tradiciją, praktikuojant tam tikrą discipliną kaip pagarbos mokytojui (guru) ženklas yra pasistatyti jo nuotrauką. Antra, Šri Matadži nuotrauka veikia energetiškai. Šri Matadži gimė su visiškai pažadinta Kundalini energija. Galite tikėti, galite ne, mūsų Kundalini energija reaguoja į Jos nuotrauką ir tai labai padeda meditacijos metu. Tiesiog pabandykite pamedituoti su nuotrauka ir be, ir skirtumą pajausite patys. Savaime suprantama, nuotrauka nebūtina, jei spontaniškai sugalvojote pamedituoti gamtoje, darbe, susirinkimo pertraukos metu, viešajame transporte ar pan.

10. Jei pradėsiu praktikuoti Sahadža jogą, ar turėsiu keisti gyvenimo būdą?

Sahadža jogoje niekas prievarta nedaroma, todėl pradėjus medituoti nieko keisti nereikia. Tačiau su laiku ateis vidinis noras keistis pačiam, nes daug stipriau jausite, kas jums gerai, o kas ne. Kadangi po meditacijos dažniausiai jausitės daug geriau, tokią pačią būseną norėsis išlaikyti ir visą dieną, ir su laiku pastebėsite, kas Jums trukdo tai padaryti. Daugybė Jums nereikalingų dalykų tiesiog atkris savaime be didelių pastangų. Medituodami žmones labai nesunkiai ir natūraliai atsisako žalingų įpročių, įvairių ydų, nepageidaujamų charakterio bruožų.

11. Girdėjau, kad norint medituoti ryte, reikia labai anksti keltis. Ar tai tiesa? Esu pelėda, anksti keltis – ne man.

Medituoti galima tada, kai atsikeliate. Pabudus rekomenduojama daug nekalbėti, nusiprasti, galbūt atsigerti arbatos ir medituoti. Tačiau daugelis jogų pastebėjo, kad meditacijos anksti ryte (5-6 val.) ypatingai ramina ir valo subtilųjį kūną, leidžia jaustis daug žvaliau, turėti „šviesią galvą“. Medituoti anksti ryte patariama ir tiems žmonės, kurie yra labiau letargiški, linkę į depresiją, savigraužą, perdėtą jausmingumą.

meditacija internete