Patarimai pradedantiesiems

Kaip medituoti namie

Kiekvieną kartą, kai pradedate medituoti, reikia atlikti Kundalini pakėlimą ir pasidaryti bandaną (apsaugą). Taip jūs padedate savo energijai pakilti. Pakilusi iki viršugalvio, jums Ji dovanoja būseną be minčių, vidinę ramybę. Kelti Kundalini reikia tris kartus, kaip parodyta paveikslėliuose.

Šri Matadži pataria pirmus kartus Kundalini kelti labai lėtai. Po to pastebėkite, ar atsirado vibracijos.

Medituoti reikia laikant dėmesį virš galvos, Sahasrara čakros srityje, kur vaikystėje buvo momenėlis (minkštasis kaulas).

Kas gali praktikuoti ir kur

Praktikuoti gali kiekvienas žmogus. Jo amžius, lytis, rasė ar tautybė nėra svarbūs. Praktikuoti gali visi tie, kurie nori pažinti save, suvokti savo vidinius bei pasaulyje vykstančius procesus. Tai galima daryti bet kur namie, darbe, ryte ir vakare, kolektyve kartu su kitais Sahadža jogais ir individualiai namie.