Meditacijos kursai internete

Išmokite Sahadža meditacijos internete

Sahadža meditacijos kursai internete Jums padės žengti pirmus žingsnius tyriausios meditacijos formos – Sahadža meditacijos – link. Žinios ir patirtis yra perteikiama naudojant vaizdo ir garso priemones. Visi vaizdai, muzika, gamtos garsai skirti tam, kad Jūs pajustumėte vidinę ramybę.

Šie kursai internete yra įvadas į Sahadža meditaciją, dėmesys telkiamas į Kundalini energijos pažadinimą, sąmonės tylą, energetinių centrų (čakrų) balansavimą bei gydymą, galop į supratimą, kaip reikėtų medituoti.

Meditacijos kursai internetu