Dvasinė savirealizacija

Prieš Šri Matadži pradedant Sahadža meditaciją 1970 metais, buvo labai sunku gauti savirealizaciją. Visa buvo paremta ėjimo palaipsniui principu: čakros galėjo būti apvalytos tik daugybę metų griežtai laikantis askezės, o Kundalini pakeliama tik po to, kai valymosi procesas būdavo visiškai baigtas.

Šiandien Sahadža meditacijos metodu savirealizacija pasiekiama masiškai. Vibracijos, pereidamos per Muladhara čakrą, informuoja Kundalini, pažadina ją iš pasyvios būsenos.

Tai yra svarbiausia, ką turime pažinti: tikroji Kundalini pažadinimo patirtis mūsų viduje taip pat žinoma kaip savirealizacija, antrojo gimimo nušvitimas. Šios unikalios patirties metu Šri Matadži žingsnis po žingsnio nurodys, ką daryti. Savirealizaciją galite išbandyti čia ir dabar.

Atsisėskite patogiai, kad stuburas būtų tiesus, bet neįsitempęs, ir pasistenkite pasakyti žemiau parašytus teiginius kuo nuoširdžiau. Pajauskite, kad kreipiatės į savo vidinę Motiną – Kundalini, kuri keliauja su jumis per visus gyvenimus, besąlygiškai myli ir laukia jūsų dvasinio užgimimo.

meditacija internete