Istorija

Sahadža joga Lietuvoje

Sahadža joga Lietuvoje atsirado neseniai, nes ir pati Sahadža joga egzistuoja šiek tiek daugiau nei keturis dešimtmečius. Daugiau nei prieš dvidešimt metų keli žmonės iš Lietuvos nuvyko į Rusijoje vykusią Sahadža jogos programą, kurioje dalyvavo Šri Matadži. Gavusiems iš Jos dvasinę realizaciją palaipsniui kilo noras suteikti tai ir kitiems – kaip nuo uždegtos žvakės gali užsidegti ir kitos, ne viena, o tūkstančiai žvakių.

Šiuo metu visoje Lietuvoje yra apie 16 Sahadža jogos centrų. Kiekvieną savaitę laukiami nauji žmonės, kurie nori išmokti medituoti ir toliau tobulinti savo meditacijos įgūdžius. Centruose organizuojami seminarai apie Sahadža jogos praktiką, jų metu galima sužinoti daugiau apie kiekvieną čakrą, Kundalini energiją ir subtiliąją sistemą.

Sahadža joga pasaulyje

Sahadža joga atsirado Šri Matadži Nirmala Devi dėka. Ji yra šio unikalaus metodo pradininkė ir mokytoja. Daugelį dešimtmečių Sahadža joga plito tik dėl Jos pastangų. Pirmiausiai Šri Matadži pradėjo žadinti Kundalini savo artimiesiems. Pamatė, kad jie keičiasi fiziškai, protiškai, taip pat dvasiškai. Galiausiai Šri Matadži suvokė, kad tik šis metodas turi galią išspręsti visas žmonijos problemas, ir nusprendė skleisti jį masėms. Ji aukojo savo pinigus, laiką ir pastangas kalbėdama su žmonėmis apie jų dvasinį tobulėjimą ir suteikdama galimybę kiekvienam pažinti save. Žmonės būdavo sužavėti, kai pradėdavo jausti Dieviškąją energiją, tekančią kaip vėsus vėjelis per visą kūną, ji ypač jaučiama ant delnų ir virš galvos (ties momenėlio sritimi). Tie, kurie diskutavo, abejojo ir ginčijosi, nebeabejojo savo asmenine patirtimi. Šri Matadži išmokyti žmonės bandė pažadinti Kundalini ir kitiems, tai juos galop įtikino, kad šis dvasinis etapas labai svarbus visiems, ieškantiems dvasingumo.

Šri Matadži teigia, kad už ryšį su Dievu negalima užmokėti, todėl visi susitikimai su žmonėmis, paskaitos ir dvasinė realizacija yra nemokami. Šri Matadži, neturėdama jokių finansinių rėmėjų, už savo pinigus organizavo programas, kad žmonės galėtų gauti savo antrą gimimą nieko nemokėdami ir netapdami organizacijos nariais. Ji smerkė apsišaukėlius, vadinančius save „guru“, kuriuos labiausiai domina žmonių pinigai, o ne dvasinis augimas.

Nuo 1970 m. Šri Matadži Nirmala Devi aktyviai keliavo po pasaulį ir mokė Sahadža jogos meditacijos. Ji įrodė savo galią, žadindama Dievišką energiją (Kundalini) minioms žmonių.

Daugybė žmonių be jokios rasinės, religinės, amžiaus ar socialinės diskriminacijos įvertino Jos mokymą. Dabar beveik visose pasaulio šalyse yra Sahadža jogos centrų. Žmonės, gyvendami įprastą šeimyninį ir visuomeninį gyvenimą, per Sahadža jogos meditaciją įžengė į dvasinio augimo etapą ir savo gyvenime pasiekė visišką balansą fiziniame, emociniame, mentaliniame ir dvasiniame lygmenyje. Sahadža jogai supranta visų religijų vieningumą ne mentaliniame proto lygyje, bet tiesiogine patirtimi – savo centrine nervų sistema. Sahadža jogos metodas suteikia galimybę daugybei ieškotojų atrasti ryšį su savo Dvasia ir visur esančia Energija ir taip pasiekti vidinę ramybę bei harmoniją.

Sahadža joga yra plačiai paplitusi pasaulyje. Sahadža jogai organizuoja meditacijas ir seminarus, žiūri Šri Matadži paskaitų vaizdo įrašus. Daugiau informacijos apie tai, kur ir kada visame pasaulyje vyksta meditacijos, galite rasti paspaudę šią nuorodą:

http://www.youtube.com/watch?v=IZj_40L1bxw&feature=player_detailpage