Kas yra Sahadža joga

Sahadža joga – tai nesudėtinga visame pasaulyje paplitusi, nemokama ir visiems prieinama meditacijos teorija ir praktika. „Saha“, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia „su, kartu“, „dža“ − gimęs, įgimtas, „joga“ − ryšys, jungtis. Mūsų laikais žodį „joga“ žmonės dažniausiai tapatina su raumenų tempimo pratimais, mankšta ir kvėpavimo taisyklėmis, kitaip tariant – fiziniais aspektais, tačiau iš tiesų, verčiant iš sanskrito kalbos, ši sąvoka reiškia kiekvienam žmogui įgimtą jungtį arba ryšį su visur esančia Energija – tuo, kas sukūrė pasaulį ir žmoniją, arba skirtingais vardais vadinamu Dievu. Būtent šio ryšio siekdami senųjų jogų praktikų atstovai mokė žmones asketizmo, pasaulietinių malonumų atsisakymo ir net kūno alinimo. Tai buvo daroma norint išvalyti kūną ir tinkamai jį paruošti šios jungties, vadinamos Dvasine realizacija, gavimui. Tik vienetai sugebėdavo tai pasiekti ir dažniausiai praleisdavo likusį savo gyvenimą atsiskyrę.

Informacija apie žmogaus energetinius centrus – čakras, kanalus ir visą subtiliąją sistemą buvo žinoma jau gilioje senovėje. Taip pat buvo žinoma ir apie pamatinės Kundalini energijos buvimą. Tai yra motiniška energija, esanti kiekvieno žmogaus stuburo apačioje. Būtent jos pažadinimas ir buvo vadinamas nušvitimu arba jungtimi – joga. Kad Kundalini energija pabustų ir pakiltų nuo stuburo apačios iki pat viršugalvio, kur įvyksta jungtis, reikėdavo itin švarios subtilios sistemos ir idealiai besisukančių čakrų, todėl senųjų praktikų metodams pasiryždavo vienetai.

Šiuo metu pasaulyje yra daug įvairių jogos rūšių, bet visų jų tikslas išliko tas pats – jungtis su Dieviškąja energija – gyvu ir neišsenkančiu energijos šaltiniu, suteikiančiu žmogui pusiausvyrą, gerą savijautą  ir dvasinį augimą.

Kas ir kur gali praktikuoti

Praktikuoti gali kiekvienas žmogus. Jo amžius, lytis, rasė ar tautybė nėra svarbūs. Praktikuoti gali visi tie, kurie nori pažinti save, suvokti savo vidinius bei pasaulyje vykstančius procesus. Tai galima daryti bet kur: namie, darbe, ryte ir vakare, kolektyve kartu su kitais Sahadža jogais ir individualiai namie.

meditacija internete